Obowiązujące druki do rozliczania zadań ze współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:

–        Wniosek o wykonanie zadania

–        Sprawozdanie z zawodów w ramach zadania „Dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym w ramach systemu organizowanego przez Polskie Związki Sportowe

Druki pomocnicze do rozliczania zadań ze współzawodnictwa:

–        Zestawienie zbiorcze kosztów dojazdu na konsultacje i zgrupowania

–        Zestawienie kosztów sędziowskich (imienne) – w każdym przypadku nalicza się koszty uzyskania.

W przypadku gdy chcemy zapisać wybrany druk na dysku lokalnym należy na danym druku kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję zapisz element docelowy jako.