30 młodych i utalentowanych sportowców ze świętokrzyskich klubów otrzymało w czwartek 28 czerwca stypendia sportowe. Gala na której wręczone zostały stypendia odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej, a wręczającymi wyróżnienia byli marszałek Adam Jarubas i przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.

Ten artykuł nie ma jeszcze żadnego komentarza.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony. Pozostanie on tylko do wiadomości Świętokrzyskiej Federacji Sportu.