W dni 18 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach. Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań jakie otrzymał za 7 lat kierowania Federacją p. Grzegorz Budziosz, który pod koniec grudnia 2019 złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z realizacji umów z Ministerstwem Sportu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz przyjęto propozycje dotyczące podziału środków na szkolenie, współzawodnictwo i podział kadr wojewódzkich na 2020 rok.  Uzupełniono również skład Zarządu w związku z rezygnacją p. Grzegorza Budziosza i p. Marka Kędziora. Nowymi członkami wybrani zostali p. Robert Janus oraz p. Zbigniew Płaczkowski, a p.o prezesa do W.Z. i wyborów będzie p. Grzegorz Kędzierski.  Przyjęto również wstępny projekt nowego statutu, który zostanie rozesłany do wszystkich członków Federacji w celu przedstawienia uwag.

Zarząd podjął również decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego, które odbędzie się 22 kwietnia 2020 roku.

Ten artykuł nie ma jeszcze żadnego komentarza.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony. Pozostanie on tylko do wiadomości Świętokrzyskiej Federacji Sportu.