Koleżanki i Koledzy

Zarząd Świętokrzyskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 10 lipca podjął decyzję o nowym terminie Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

Odbędzie się on w dniu 9 września 2020 roku w Kielcach. Dokładna godzina, miejsce oraz regulaminy i program zostaną opublikowane na stronie Federacji i przesłane do wszystkich członków

najpóźniej do dnia 10 sierpnie 2020 roku.

Jednocześnie przesyłamy ponownie ( oraz publikujemy na naszej stronie ) projekt statutu Federacji do którego do dnia 9 lipca nie wpłynęły żadne poprawki od członków Federacji.

Można jednak będzie je zgłaszać jeszcze na Zjeździe

Z poważaniem

Wiceprezes

Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach

Grzegorz Kędzierski 

STATUT ŚwFS Kielce 

Ten artykuł nie ma jeszcze żadnego komentarza.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony. Pozostanie on tylko do wiadomości Świętokrzyskiej Federacji Sportu.