Członkowie Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach uprzejmie informujemy, że Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Świętokrzyskiej Federacji Sportu odbędzie się w dniu 9 września 2020 roku w Kielcach, Hotel Binkowski ul. Szczepaniaka 42 godz.

14.30 – I termin, godz.

15.00 – II termin z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zjazdu.
  2. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
  3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Zatwierdzanie regulaminów Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej oraz uchwał i wniosków.
  6. Wybór komisji: a. mandatowo-skrutacyjnej, b. wyborczej, c. uchwał i wniosków.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu ŚwFS.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŚwFS.
  9. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.

10.Wystąpienia zaproszonych gości.

11.Dyskusja.

12.Przyjęcie sprawozdania Zarządu ŚwFS.

13.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ŚwFS.

14.Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ŚwFS.

15.Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚwFS.

16.Zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa ŚwFS.

17.Sprawozdanie komisji wyborczej w sprawie wyboru Prezesa ŚwFS.

18.Wystąpienia programowe kandydatów na Prezesa ŚwFS.

19.Dyskusja.

20.Wybór Prezesa ŚwFS.

21.Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa ŚwFS.

22.Wystąpienie wybranego Prezesa ŚwFS uwzględniające rekomendacje kandydatów na członków Zarządu.

23.Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚwFS. 24.Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie listy kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚwFS.

25.Dyskusja – ciąg dalszy.

26.Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚwFS.

27.Dyskusja – ciąg dalszy.

28.Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚwFS.

29.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków wraz z przyjęciem uchwał.

30.Projekt nowego statutu ŚwFS – dyskusja.

31.Głosowanie nad nowym projektem Statutu.

32.Zamknięcie obrad Walnego Zjazdu.

 

Każdy członek zwyczajny Świętokrzyskiej Federacji Sportu – Okręgowy Związek Sportowy lub stowarzyszenie sportowe województwa świętokrzyskiego, ma prawo delegować na powyższy zjazd dwóch swoich przedstawicieli. Osoby wybrane przez członków zwyczajnych ŚwFS na delegatów powinny posiadać przy sobie zaświadczenie wystawione na piśmie przez Prezesa Zarządu albo Zarząd członka zwyczajnego ŚwFS (wzór zaświadczenia, z którego rekomenduje się skorzystać, przesyłamy w załączeniu do niniejszego zaproszenia). Jednocześnie informujemy, iż w związku z obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi epidemii COVID-19 podczas Zjazdu będą obowiązywały rygory sanitarne (tj. m.in. dezynfekcja rąk czy też odpowiednie odległości między delegatami/ stolikami).

 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

Liczymy na Państwa obecność.

Z poważaniem Zarząd Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach

W załączeniu :

Ten artykuł nie ma jeszcze żadnego komentarza.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony. Pozostanie on tylko do wiadomości Świętokrzyskiej Federacji Sportu.