Dnia 9 września 2020 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

Zebrani  delegaci w pierwszej kolejności wysłuchali i jednogłośnie, bez żadnych zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej za lata 2016-2020, udzielając im absolutorium.

Następnie zostały przeprowadzone wybory na Prezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

Nowym prezesem został wybrany Robert Janus.

W skład nowego zarządu weszli również: Grzegorz Kędzierski, Stanisław Hojda, Roman Wołowiec, Marta Orłowska, Grzegorz Bażant i Małgorzata Golec.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Wiesław Rożej, Małgorzata Karyś i Wojciech Imiołek.

Na przyszły tydzień zaplanowane jest pierwsze posiedzenie, na którym nastąpi ukonstytuowanie nowo wybranego Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.

Ten artykuł nie ma jeszcze żadnego komentarza.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony. Pozostanie on tylko do wiadomości Świętokrzyskiej Federacji Sportu.