Adresy Centralnych Instytucji Sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Urząd Wojewódzki w Kielcach www.kielce.uw.gov.pl
Urząd Marszałkowski w Kielcach www.sejmik.kielce.pl
Urząd Miasta w Kielcach www.um.kielce.pl
Starostwo Powiatowe w Kielcach www.powiat.kielce.pl
Polska Federacja Sportu Młodzieżowego www.sportmlodziezowy.pl
Polski Komitet Olimpijski www.pkol.pl
Centralny Ośrodek Sportu www.cos.pl
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej www.coms.pl