Województwo (1) młodzik (2) junior młodszy (3) junior (4) młodzieżowiec Suma końcowa
MAZ                 3 550,33                 5 269,04                 6 375,78                 4 458,02         19 653,16
WLP                 3 235,39                 4 257,07                 5 461,38                 4 900,37         17 854,21
ŚL                 3 141,44                 4 862,13                 5 073,15                 3 185,23         16 261,94
DŚL                 3 198,57                 3 533,23                 4 314,47                 3 177,10         14 223,36
MŁP                 2 514,31                 3 556,09                 3 961,52                 2 527,25         12 559,17
POM                 2 170,69                 3 156,88                 3 619,97                 2 697,28         11 644,82
KPM                 2 122,20                 2 630,47                 3 073,03                 2 763,97         10 589,66
ŁDZ                 2 176,88                 2 913,23                 3 013,05                 2 044,00         10 147,15
ZPM                 1 951,07                 2 124,53                 2 260,61                 1 820,16           8 156,37
LUB                 1 904,81                 1 880,98                 2 394,60                 1 729,75           7 910,14
LBU                 1 390,20                 1 561,18                 1 544,44                 1 200,46           5 696,28
WM                 1 383,09                 1 565,69                 1 815,28                    796,38           5 560,44
PDL                 1 259,51                 1 193,07                 1 565,19                 1 335,33           5 353,10
PKR                 1 169,24                 1 499,94                 1 678,58                    639,75           4 987,51
OPO                    961,16                    709,54                    991,50                    750,25           3 412,45
ŚWI                    641,00                    763,54                    564,32                    629,00           2 597,86
b.d.                         2,00                             –                       14,00                16,00
(puste)                         8,50                   8,50
Suma końcowa 32778,38 41478,61 47706,84 34668,27 156632,10