Nowy zarząd wybrany

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Świętokrzyskiej Federacji Sportu wybrał nowe władze na okres kadencji 2016 – 2020. Prezesem Zarządu został Grzegorz Budziosz. Ponadto w Zarządzie znaleźli się: Grzegorz Kędzierski, Marek Kędzior, Karol Kucharczyk, Jerzy Kula, Wiesław Rożej i Zbigniew Wojciechowski. Do Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano: Barbarę Chudą, Izabelę Gajek i Martę Orłowską.