Druki dotyczące szkolenia Kadry Wojewódzkiej

Plany:

–        Program zgrupowania – konsultacji

–        Preliminarz zgrupowania – konsultacji

–        Spis zawodników/czek mających uczestniczyć w zgrupowania – konsultacji

–        Protokół z zapytania ofertowego (3000 – 14000 euro netto)

Sprawozdania:

–        Sprawozdanie szkoleniowe ze zgrupowania – konsultacji szkoleniowej

–        Dziennik zajęć treningowych zgrupowania – konsultacji szkoleniowej

–        Potwierdzenie udziału zawodników uczestniczących w zgrupowaniu – konsultacji

Druki pomocnicze:

–        Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – tabela

–        Powołanie na zgrupowanie/konsultację

–        Regulamin zgrupowania sportowego

Wnioski o przyznanie stypendiów i nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego:

–        Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za szczególne osiągnięcia sportowe

–        Wniosek o przyznanie nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe

W przypadku gdy chcemy zapisać wybrany druk na dysku lokalnym należy na danym druku kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję zapisz element docelowy jako.