Obowiązujące druki do rozliczania zadań ze współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:

–        Wniosek o wykonanie zadania

–        Sprawozdanie z zawodów w ramach zadania „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Druki pomocnicze do rozliczania zadań ze współzawodnictwa:

–        Zestawienie zbiorcze kosztów dojazdu na konsultacje i zgrupowania

–        Zestawienie kosztów sędziowskich (imienne) – w każdym przypadku nalicza się koszty uzyskania.

W przypadku gdy chcemy zapisać wybrany druk na dysku lokalnym należy na danym druku kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję zapisz element docelowy jako.