Poznaj skład Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu:

Prezes Zarządu GRZEGORZ BUDZIOSZ
Wiceprezes Zarządu GRZEGORZ KĘDZIERSKI
Członek Zarządu MAREK KĘDZIOR
Członek Zarządu KAROL KUCHARCZYK
Członek Zarządu JERZY KULA
Członek Zarządu WIESŁAW ROŻEJ
Członek Zarządu ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: BARBARA CHUDA
Z-ca Przewodniczącej: MARTA ORŁOWSKA
Sekretarz Komisji: IZABELA GAJEK